Persoonlijke informatie? 020 460 9008

Etnomarketing Route

Allochtonen geven jaarlijks gezamenlijk netto ook zo'n 14 miljard euro uit (bron: NIBUD). Etniciteit blijkt van invloed te zijn op hun consumptiepatroon en de product- en merkbeleving. Het opleidingsniveau van allochtonen wordt elk jaar hoger. Ook deelname aan de arbeidsmarkt is fors toegenomen. Gevolg: hogere inkomens en meer koopkracht.

Volgens het NIBUD besteden allochtonen relatief veel geld aan huishoudelijke zaken. Allochtonen blijken daarbij prijs- en status bewuster te zijn dan de gemiddelde Autochtoon. Zij onderscheiden zich in hun consumptiepatroon, merkbeleving en productgevoeligheid. Steeds meer bedrijven benaderen allochtonen dan ook gericht met producten en marketingacties die aansluiten bij hun wensen en behoeften.

Specificaties

Inzet 4 of 8 Mobiele Billboards, model Tube
Doelgroep allochtonen
Bereik 300.000 OTS
Mediagebied route wordt bepaald volgens de Top 10 wijken in Nederland met het hoogste percentage allochtonen


Opties

  • Actieve communicatie met de doelgroep door middel van sampling, promotie en bluetoothapplicatie op de infrastructuur.
  • De gehele Tube kan in huisstijlkleuren worden uitgevoerd.

Offerte ontvangen? Afspraak maken? Mail of bel 020 460 90 08

mailen met mobielebillboards.com